Vill du anlita mig som föreläsare?

Jag föreläser regelbundet runt om i Sverige. Framförallt talar jag om IT i undervisningen, digital kompetens och digitala lärresurser samt om källkritik, och min främsta målgrupp är lärare och annan skolpersonal på gymnasiet och grunskolans senare del.

Beroende på önskemål kan jag ha fyra fokus på föredragen:

  • Om digital kompetens i allmänhet. Vad säger forskningen om IT och lärande? Varför IT i skolan?
    Vad säger styrdokumenten om digitala verktyg i undervisningen? Vilka för- och nackdelar finns det?
  • Konkreta exempel på digitala verktyg och resurser för att skapa en spännande, aktuell, relevant och variationsrik undervisning. Exemplen är framförallt hämtade från de samhällsvetenskapliga ämnena historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi.
  • Källkritik och IT. Hur kan vi hjälpa eleverna att bli bättre på att söka, hantera och använda information på ett genomtänkt och källkritiskt sätt? Hur kan man bedöma trovärdigheten när det gäller webbplatser, bloggar, uppslagsverk på nätet och andra digitala källor? Hur kan vi stärka elevernas källkritiska förhållningssätt gentemot digitala och analoga källor?
  • Digitala verktyg i det globala klassrummet. Sedan 2013 har jag föreläst regelbundet runtom i landet med fokus på hur man kan använda digitala verktyg för att öppna upp klassrummet för omvärlden.

Jag anpassar alltid föredragen utifrån åhörarnas önskemål. Jag har t.ex. hållit föredrag enbart för historielärare och ger då fler exempel som relaterar just till historieämnet, och ibland blir jag ombedd att lägga tonvikten på källkritik. Jag har också föreläst för skolbibliotekarier och arkivarier.

Vill du se en lista på de sammanhang jag har föreläst i hittills kan du klicka här.

Vad säger åhörarna?

Vill du veta vad åhörare har sagt om mina föredrag, klicka här.

Kontakta mig

Om du vill kontakta mig för ett föredrag, hör gärna av dig via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du här.