Välkommen!

På den här webbplatsen kan du läsa mer om vem jag är och vad jag gör.
Du kan också läsa en del av det jag har publicerat.

Vill du anlita mig som föreläsare?

Läs mer här.

 

 

 

 

Nyhet!

Jag föreläser numera även om källkritik i skolan. Min föreläsning handlar om vilka källkritiska utmaningar
våra elever möter i den digitala tidsåldern. Hur kan lärare och annan skolpersonal aktivt jobba för att stärka
elevernas källkritiska förmåga? Vad ska man tänka på när det gäller källkritik i relation till webben, sociala
medier, Facebook, Twitter osv.? Läs mer här.

 

Aktuell bok om IT i skolan Digital kompetens

 

I slutet av 2010 släpptes min bok Digital kompetens i undervisningen.

Läs mer på bokens webbplats: digitalkompetens

OBS! Digitalkompetens har bytt webbadress. Den nya adressen är:

jamterud.se/ulf/digitalkompetens